De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Spiritual Form

Snick  philippe van  10 dagen 10nachten  1985 photo  heirman graphics (c)image: M HKA
10 dagen - 10 nachten, 1985
Schilderij , 24 x 18 cm
vinyl, canvas, cardboard

Dit werk van Philippe Van Snick bestaat uit twintig gekleurde paneeltjes. Tien daarvan zijn gelijkmatig zwart geschilderd, de andere tien gelijkmatig blauw. Het zwart verwijst naar de nacht, het blauw naar de dag. Dit thema van dag en nacht zien we vaak opduiken in het oeuvre van Van Snick. De kunstenaar haalt zijn inspiratie uit de meest dagelijkse ervaringen. Per reeks wordt elk paneeltje door een andere kleur omlijst. Het gaat wel om dezelfde kleuren voor de twee reeksen. De paneeltjes worden ook telkens per omlijstende kleur samengehangen. De tien kleuren die de kunstenaar gebruikt, zijn de hoofdkleuren rood, geel en blauw, de secundaire kleuren oranje, groen en violet, de niet-kleuren wit en zwart en de metaalkleuren goud en zilver. Het zijn de kleuren waarin Van Snick altijd werkt. Deze kleuren kunnen zowel naar een psychische als naar een fysieke inhoud verwijzen. Van Snick hanteert ze om de realiteit voor te stellen. Het is aan de kijker om associaties te maken, om de kleuren betekenis te geven. Hoewel deze werken in een zeer minimalistische beeldtaal zijn uitgevoerd, kunnen we ze dus niet helemaal als minimaal omschrijven omdat ze gericht zijn op de sensibiliteit van de toeschouwer en getuigen van een radicale openheid op het vlak van de interpretatie.